Elektrische energie met behulp van wind.

Een windturbine of een windmolen kan windenergie omzetten in elektrische energie. Een duurzame manier. De bladen of wieken worden door de wind omhoog geduwd. Met een generator kan de roterende beweging die dan ontstaat omgezet worden in elektriciteit.

Lees hieronder meer en zie wat andere ondernemers uit Meierijstad erover vertellen.