Stijgende energieprijzen
De energieprijzen zijn stijgende en de verwachting is dat ze in 2022 door zullen stijgen. Gezien deze ontwikkelingen is het extra zinvol om je gas- en/of elektriciteitsverbruik te verminderen. Duurzame maatregelen zijn door de huidige prijsniveaus het overwegen extra waard.

Stijging gasprijzen
Onderstaande ontwikkelingen zorgen voor stijgende gasprijzen:
• De aanvoer van Russisch gas is laag. Sinds kort komt er via de Yamal- gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland al minder gas naar Europa. De gasexport via deze belangrijke route is inmiddels zelfs gedaald naar nul. Voor januari 2022 heeft Rusland weinig exportcapaciteit geboekt. Door deze tegenvallende capaciteitsveiling zal de gasexport ook in januari laag blijven.
• De Duitse netbeheerder BNA heeft aangegeven dat ze waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2022 beslissen over de certificering van de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2. Naar verwachting zal het nog minimaal een half jaar duren voordat er daadwerkelijk Russisch gas geleverd kan worden via de Nord Stream 2.
• In de politiek wordt overwogen om de certificering van de Nord Stream 2 als pressiemiddel te gebruiken. Om zo te voorkomen dat Rusland Oekraïne binnenvalt.
• Door het koufront in Europa is de gas- en stroomvraag voor verwarming fors toegenomen. Tegelijkertijd is het in Rusland erg koud voor de tijd van het jaar, waardoor de gasvraag ook daar hoog is.

Stijgende elektriciteitsprijzen
• Door onverwachte uitval en onderhoud is de beschikbaarheid van Franse kernreactoren beperkt. Hierdoor moeten omliggende landen meer stroom exporteren naar Frankrijk en stijgt de gasvraag vanuit gasgestookte elektriciteitscentrales.
• Het aandeel van met name windenergie en energie opgewekt door waterkrachtcentrales is door weersomstandigheden laag.
• De CO2-prijs is hard gestegen door politieke invloed en de toename van elektriciteitsproductie door kolencentrales. Kolencentrales stoten meer CO2 uit dan gascentrales, waardoor de vraag naar CO2-rechten stijgt.

Energiescan
Onze energiescan maakt inzichtelijk waar je eventueel kunt besparen op je energieverbruik. Meer weten of aanvragen? Kijk hier voor meer info over de gratis energiescan.